Korte Vlietschool

Klik hier voor een filmpje over de Korte Vlietschool

De Korte Vlietschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking . Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra zorgbehoefte.

De Korte Vlietschool maakt samen met de Thermiek, De Duinppieper, Het Duin en De Oeverpieper deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (St. SOL e.o.).

De website geeft een beknopte weergave van het onderwijs en de organisatie van De Korte Vlietschool . Voor meer informatie kan de schoolgids van De Korte Vlietschool worden gedownload. (zie downloads)