Speciaal Onderwijs

Op het SO kunnen leerlingen van 4 tot 13 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring worden toegelaten. Leerlingen die vóór 1 september 13 jaar worden gaan naar het VSO.
Binnen het SO worden kinderen in de leeftijd- groep van 9 tot 13 jaar ingedeeld in drie groepen afhankelijk van hun niveau van zelfstandigheid.
Er wordt volgens vaste stappen bepaald wat de onderwijs-/zorgbehoefte is van elke leerling.

De SO-afdeling is opgebouwd uit zes groepen:

  • groep De Zee voor alle leerlingen van 4 tot 7 jaar;
  • groep Het Strand van 7 tot 9 jaar;
  • groepen De Heuvels en De Heide van 9 tot 13 jaar;
  • groep De Bergen van 10 tot 13 jaar voor de meer zelfstandige leerlingen.
  • Groep Het Bos van 7 tot 13 jaar voor leerlingen die baat hebben bij een andere pedagogisch-didactische aanpak

Bovengenoemde leeftijden zijn globale richtlijnen.
De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. Groep De Bergen heeft twee dagen assistentie. De groepen De Heuvels en De Heide hebben allemaal drie dagen assistentie en de groepen De Zee en Het Strand vier dagen.
Omdat de jongste leerlingen in de groepen De Zee en Het Strand een grotere begeleidingsbehoefte hebben is er in deze groepen vier dagen een onderwijsassistent aanwezig.
Naarmate de leerlingen ouder worden, zijn ze zelfstandiger en is er minder assistentie in de groep nodig.