Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het VSO van de Korte Vlietschool is nu, samen met het praktijkonderwijs van de Thermiek, Praktijkcollege Het Metrum. Aan de nieuwe site wordt gewerkt. De informatie op deze pagina is dus verouderd. Voor de meest recente informatie verwijzen wij door naar de schoolgids

Het VSO van de Korte Vlietschool is gehuisvest aan de Schubertlaan. Er zitten leerlingen van 13 tot 20 jaar, verdeeld over drie bouwen. De onderbouw bestaat dit jaar uit drie parallelgroepen, waarvan twee reguliere groepen en een groep speciaal voor leerlingen met behoefte aan extra structuur.
Er is een middenbouwgroep, een combinatieklas midden-bovenbouw en een bovenbouwgroep. Gemiddeld zal een leerling twee jaar in een bouw zitten. Daarnaast is er een praktijkstroomgroep voor leerlingen die naast een onderwijsaanbod volgens leerroute A een specifiek pedagogisch klimaat en speciale didactische aanpak nodig hebben.
In de onder- en middenbouw is de groepsgrootte 10 met een maximum van 12 a 13 leerlingen. In de bovenbouw is de groepsgrootte maximaal 16 a 17 leerlingen. Dit is mogelijk omdat leerlingen op wisselende dagen stage lopen.

De aanwezigheid van een onderwijsassistente in de groep neemt per bouw af. Dit komt doordat de prioriteit voor de inzet van deze uren ligt bij de begeleiding van leerlingen bij activiteiten met betrekking tot de arbeidsvoorbereiding.
Voor de onderbouw is er gemiddeld twee dagen assistentie per groep beschikbaar, voor de middenbouw hooguit twee dagdelen per groep en in de bovenbouw hooguit twee dagdelen per bouw. Uitzondering hierop zijn de praktijkstroomgroepen. Bij deze groepen is vijf dagen assistentie aanwezig.

Binnen het VSO wordt gebruik gemaakt van een aantal specialisten. Zie voor meer informatie tekst onder hoofdstuk Speciaal Onderwijs