Algemene informatie VSO

Schooltijden

De schooldag begint om 8.45 uur. De leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur naar binnen. Vanaf 8.15 uur is er toezicht aanwezig. Als de bel van 15.15 uur gaat, gaan de leerlingen zelfstandig naar buiten en wachten, onder toezicht van een teamlid, op de taxi.

Pauze VSO

 • Ochtendpauze 10.30 - 10.45 uur
 • Middagpauze 12.15 - 12.45 uur
 • De leerlingen lunchen op school. Eenmaal per week is er in de onderbouw een gezamenlijk bereide (brood)maaltijd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. In de midden- en bovenbouw is ervoor gekozen om groepsoverstijgend tweemaal per week in een kleine groep van vier leerlingen te werken aan de doelen van de leerlijn Mens, natuur en techniek met betrekking tot koken, boodschappen doen, afwassen, schoonmaken, tafelmanieren en tafeldekken. Hiervoor is een kookdocent aangesteld. Zijn naam is Patrick de Vos. Hij geeft vanuit zijn specialisme meer inhoud aan koken in het kader van branche-opleiding ‘Horeca’ voor de bovenbouw en in het kader van wonen en vrije tijd voor de midden- en bovenbouw.

  Praktijklokalen

  Wij maken gebruik van de praktijklokalen aan de Obrechtstraat op het terrein van het Auris College. Hier zijn een woonhuis, een kaarsenmakerij, een technieklokaal, een balie en een lokaal voor beeldende vorming gerealiseerd.

  Rots & Water

  Binnen het VSO wordt de weerbaarheidstraining Rots & Water aangeboden. Het doel van het programma Rots & Water is om deelnemers te leren hun energie op een positieve manier in te zetten. Het leert hen daarnaast om de eigen weerbaarheid te vergroten (geloven in de eigen kracht) en tegelijkertijd leert het hen anderen respectvol tegemoet te treden. Het programma is ook geschikt om bijvoorbeeld pestgedrag om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. Begeleiders: Sijmen van der Hee (vakdocent gymnastiek) en Jorien Serdijn (onderwijsassistent) en de leerkracht van de betreffende groep.

  Leerlingenraad

  De Korte Vlietschool werkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft als doel om actief burgerschap te bevorderen bij onze leerlingen. Dit doet zij onder andere door leerlingen mee te laten denken en praten over dingen die hen aangaan op school op bijvoorbeeld het gebied van leefklimaat (veiligheid en plezier) en over onderdelen van het schoolbeleid. De leerlingen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het algemeen belang raken. Hierbij leren ze dat ze op dat moment niet alleen voor zichzelf spreken en handelen, maar tevens namens de andere leerlingen. Deelname aan de leerlingenraad vergroot de betrokkenheid van de leerlingen onderling en met de school. Daarnaast maken leerlingen tijdens hun deelname aan de leerlingenraad kennis met vergadertechnieken als discussiëren en notuleren. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit alle VSO groepen. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door hun medeleerlingen voor de periode van een jaar. De leerlingenraad komt eenmaal per maand bijeen.