ESF

ESF-gelden De gemeente Leiden heeft als centrumgemeente, samen met de scholen van praktijkonderwijs en VSO, subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Dit geld zal ingezet worden bij de begeleiding van de stages en de overgang naar arbeid.