Regelingen en wetgeving

Ouders van leerlingen in de bovenbouw van het VSO krijgen met zaken te maken die van groot belang zijn voor de toekomst van hun kind. Bij het ITP-gesprek ontvangt u een uitstroombrochure. Hierin staan de stappen beschreven die genomen moeten worden rond de 18 verjaardag van uw kind in het licht van de uitstroom naar dagbesteding of arbeid.

Studiefinanciering en Wajong

Als uw kind 18 jaar wordt stopt de kinderbijslag. Vanaf dat moment kunt u de tegemoetkoming studiekosten aanvragen bij DUO: www.duo.nl In bepaalde gevallen is het mogelijk om een extra studietoelage aan te vragen. Deze aanvulling vraagt u aan via uw eigen gemeente.

De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) is een uitkering voor mensen vanaf 18 jaar die een arbeidsbeperking hebben. Leerlingen van onze school, die 18 jaar of ouder zijn, ontvangen géén Wajong uitkering meer. Pas wanneer uw kind van school af gaat wordt deze uitgekeerd. Drie maanden voordat uw kind 18 jaar wordt kunt u wel al de aanvraag indienen bij het UWV, zodat u weet of uw kind in aanmerking komt voor de Wajong uitkering. De criteria op basis waarvan een uitkering wordt toegekend zijn aangescherpt.