Visual

Jaarverslag Resonans ‘Continuïteit in coronatijd’

Het tweede jaar (2020) van stichting Resonans speciaal onderwijs werd natuurlijk gedomineerd door de corona-epidemie. Die had en heeft nog steeds vele gevolgen, vooral voor onze scholen; leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden. Vanuit ons motto ‘Samen beter, beter samen’ gaven we samen met collega’s en ouders thuis zo goed mogelijk inhoud aan ons onderwijs. 2020 was daarmee een bijzonder jaar. In het verslagjaar hadden we ook te maken met een bestuurswisseling, hetgeen soepel is verlopen met een ervaren interne kandidaat. Zo hebben we de bestuurlijke continuïteit van onze stichting gewaarborgd. De continuïteit van onze stichting als totaal hebben we vooral te danken aan al onze medewerkers en ouders van de leerlingen, die in dit bijzondere jaar zoveel extra inspanning hebben geleverd! In het jaarverslag 2020 leest u het verslag van de raad van toezicht, het bestuursverslag, het verslag van de medezeggenschap en de verantwoording over onze financiën. We gebruiken het jaarverslag om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en om onze onderwijskwaliteit verder te verbeteren in dit jaar. Bij Resonans dus continuïteit in coronatijd!

Lees meer in het jaarverslag 2020.