Visual

Jaarverslag 2019: ‘Resonans hoort, beweegt en versterkt’

Het thema van ons eerste jaarverslag luidt ‘Resonans hoort, beweegt en versterkt’. Resonans hoort, beweegt en versterkt de ontwikkeling van de leerlingen, medewerkers en de kwaliteit van gespecialiseerd onderwijs.

In het jaarverslag leest u het verslag van de raad van toezicht, het bestuursverslag, het verslag van de medezeggenschap en de verantwoording over onze financiën. Een van de belangrijkste functies van dit verslag is dan ook verantwoording aan overheden en externe relaties. Ook gebruiken we het intern, om samen onze onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

Resonans heeft zich in 2019 ingespannen om onderwijskundig sterker, organisatorisch slimmer te worden en extern meer slagkracht te krijgen. In het verslag valt te lezen dat Resonans goed op weg is om deze doelen te realiseren.

Om het jaarverslag te lezen op uw mobiel, klik hier.
Lees meer in het jaarverslag.