Visual

Komend schooljaar geen plaatsing mogelijk

We zien de laatste jaren een toenemende vraag naar speciaal onderwijs, ook bij de Korte Vlietschool. Komend schooljaar (2021-2022) hebben we circa 105 leerlingen in onze aanvangs-, midden- en bovenbouwgroepen, naast een groep die een andere didactisch-pedagogische aanpak vraagt en een onderwijszorggroep.

Helaas kunnen we dus, ook als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband, geen plek bieden op de Korte Vlietschool, hoe zeer ons dat ook spijt. Wij vinden een goede onderwijskwaliteit van het grootste belang en willen dit bewaken voor onze leerlingen en medewerkers.