Visual

Beter Samen 2023-2: voldoende van de inspectie!

Met de zomervakantie in aantocht, zitten we in de laatste week van het schooljaar. Een druk schooljaar, omdat we naast het dagelijks onderwijs ook hebben gewerkt aan het systeem van kwaliteitszorg. Het is ons gezamenlijke succes dat we nu een voldoende inspectieoordeel hebben. Inmiddels hebben we een Resonans Routeplanner ontwikkeld. Die geeft niet de kortste weg naar je vakantieadres aan, maar is onze nieuwe manier van werken aan onderwijskwaliteit.

Iedereen rijdt mee

‘Prachtig zoals de Inspectie van het Onderwijs aangaf in een metafoor na haar bezoek van half juni 2023: Jullie hebben niet alleen een nieuwe auto gekocht, ofwel een nieuw kwaliteitssysteem opgezet, maar zijn er ook in geslaagd iedereen in die auto te laten meerijden. Een compliment aan allen: samen zijn we erin geslaagd het inspectieoordeel naar een voldoende te krijgen. In deze editie van Beter Samen meer hierover. Ook blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar 2023-2024 waarin we aan de slag gaan met het Koersplan Resonans en daaraan gekoppeld de schoolplannen voor 2024-2028. Ook leerlingen van de Resonans-scholen kwamen op bezoek bij het stafbureau om over hun beleving van onderwijs bij Resonans te vertellen.

Lees hier Beter Samen 2023-2.