Visual

Waar staan wij voor?

Op het speciaal onderwijs van de Korte Vlietschool bereiden we het kind voor op een toekomst waarin het zo zelfstandig mogelijk functioneert op het gebied van wonen, arbeid of dagbesteding en vrije tijd. We leren onze leerlingen omgaan met zichzelf en met dingen die zij in de wereld tegenkomen, via onderwijs op maat.

Lees verder »

Ons onderwijsaanbod

Op de Korte Vlietschool kijken we allereerst naar de leerling. Op welk niveau functioneert hij, in welke groep zou hij het beste tot zijn recht komen? Om te bepalen welke groep en leerroute het meest geschikt is, beschikken we over verschillende methoden. Zo zorgen we voor het beste onderwijs op de juiste plek.

Lees verder »

Onze leerlingenzorg

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige toekomst, werken we op de Korte Vlietschool met een team van specialisten aan de optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarbij adviseren we doorlopend over de beste plek voor elke leerling. Zo komt de leerling het beste tot zijn recht.

Lees verder »

Nieuwe dingen leren

Ik hou van nieuwe dingen leren. Puzzels, letters en liedjes vind ik het leukst.

Praktische informatie

Wij informeren u graag over de ontwikkelingen van uw kind en activiteiten op de Korte Vlietschool. Samenwerking vinden wij belangrijk: ouders spelen een sleutelrol bij de schoolloopbaan van hun kind. Daarom zorgen we op verschillende manieren voor contact tussen school en ouders.

Lees verder »

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding, zorg, sport en spel. Allen zetten zij zich met hart en ziel in voor hun werk en onze leerlingen. Daarbij nemen zij de professionele ruimte die onze leerlingen ten goede komt. Zo kunnen die zich optimaal ontwikkelen.

Lees verder »