Visual

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op de Korte Vlietschool? Vraag ons dan gerust om meer informatie. Wij helpen u verder, ook met praktische vragen. Voor aanmelding is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die afgegeven wordt door een samenwerkingsverband. Ook daar ondersteunen wij u graag bij.

Lees verder »

Afmelden, ziek melden

Is uw kind ziek? Meld dit dan tussen 8.15 en 8.45 uur op telefoonnummer: (071) 531 04 33. Geef de ziekmelding ook even door aan de schoolvervoerder. Met het oog op eventuele besmetting van medeleerlingen en de extra zorg voor onze medewerkers vragen wij u een ziek kind thuis te houden.

Lees verder »

Omgang met elkaar

De Korte Vlietschool moet een veilige plek zijn, waar we respectvol met elkaar omgaan. Wanneer dit niet zo is, komen we meteen in actie. Wij staan voor een veilige leeromgeving, ook omdat dit bijdraagt aan beter leren. Wij respecteren ieders overtuiging en levensstijl en streven naar een positief en stimulerend schoolklimaat.

Lees verder »

Fijne school

Ik vind het leuk op school. Ik heb vriendjes en we doen vaak gezellige dingen met de klas, zoals knutselen en muziek maken.

Oudercontact

Het beste uit een leerling naar boven halen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Daarom is het belangrijk dat we elkaar regelmatig spreken en zien. Op de Korte Vlietschool organiseren we het contact met ouders op verschillende manieren. Zo weten we elkaar te vinden, in het belang van de leerling.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Een aantal van onze leerlingen heeft aangepast vervoer nodig om naar en van school te komen. Voor aangepast vervoer bestaan regels die per gemeente kunnen verschillen. Als ouder/verzorger moet u dit vervoer ieder jaar opnieuw zelf aanvragen bij de gemeente waarin u woont. We kunnen u helpen bij deze aanvraag.

Lees verder »

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op de Korte Vlietschool. We vinden het prettig wanneer u uw zorg of klacht om te beginnen voorlegt aan de leerkracht van uw kind. Wanneer zowel dit als de mogelijke vervolgstappen niet leiden tot een goede oplossing, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Lees verder »

Steeds beter

Met een beetje hulp van de juf snap ik heel goed wat ik moet doen. Ik kan steeds beter rekenen en lezen.

Praat met ons mee

Goede medezeggenschap maakt onze school sterker. Daarom zijn we blij met de betrokkenheid van ouders en medewerkers bij ons beleid.
De medezeggenschapsraad van de Korte Vlietschool praat en beslist mee over de organisatie van de school en ons onderwijs.

Medezeggenschapsraad »

Ouderraad

Voor elke leerling van onze school is het goed om naast het volgen van onderwijs ook uitstapjes te maken en een feestje te kunnen vieren. Onze Ouderraad zorgt voor ondersteuning bij activiteiten en feesten op school. De school betaalt de activiteiten en het schoolkamp. Lees meer in de schoolgids.

Lees verder »

Oudernieuwsbrief

Elke twee weken ontvangen de ouders via Kwieb een digitale nieuwsbrief de Korte Vlietpost. Hierin vindt u onder andere een kalender met de komende vrije dagen/activiteiten en mededelingen vanuit de teamleider en administratie. Ouders kunnen hierop inloggen via hun account op Kwieb. Nieuwe ouders ontvangen vanzelf een uitnodiging.