Visual

Frisse lucht voor de Korte Vlietschool

Bij de Korte Vlietschool, onderdeel van Resonans speciaal onderwijs, zijn in de zomervakantie alle lokalen en kantoren voorzien van een volledig automatisch ventilatiesysteem. Heerlijk frisse lucht voor de Korte Vlietschool!

Kooldioxidemeters

Op kooldioxidemeters kunnen de leerlingen aflezen hoe het is gesteld met de CO2-waarde in het lokaal. Ook kunnen ze zien dat het ventilatiesysteem gaat werken als die waarde te hoog is.

Vorig jaar vroeg de Korte Vlietschool in samenwerking met de gemeente de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) aan. Daarmee kon het systeem gedeeltelijk worden gefinancierd.

Fris leert beter

Voor het binnenklimaat van scholen was er de afgelopen twee jaar veel aandacht. Een goede ventilatie en frisse lucht dragen bij aan betere leerprestaties en arbeidsomstandigheden.

Focus op duurzaamheid

Met de kosten van de SUVIS voor verbetering van ventilatie in scholen, toonde de overheid aan dat het noodzakelijk is om schoolgebouwen te blijven verbeteren. Dit is goed voor de leerprestatie van leerlingen en nodig voor een goed werkklimaat voor de medewerkers. Ook de komende jaren vraagt de ventilatieverbetering aandacht van Resonans. Het nieuwe ventilatiesysteem op de Korte Vlietschool is hier onderdeel van. Daarnaast zet Resonans zich bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten in om zo duurzaam mogelijke gebouwen te realiseren. Voorbeelden zijn aanbreng van zonnepanelen of warmtepompen. Onze focus op duurzaamheid maken we concreet door naast de financiële middelen van de gemeente ook eigen investeringen te doen.