Visual

Klachten

Ondanks onze zorg voor hoge kwaliteit en een veilige leeromgeving, kan het zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben.

Klachtenregeling

De Korte Vlietschool voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht, dan kunt u ons hierop aanspreken. U kunt uw klacht over onheuse bejegening van de leerling of ongewenste omgangsvormen (pesten) als volgt aangeven:

 • U spreekt als eerste de leerkracht aan.
 • Als uw klacht niet is opgelost, spreekt u de
  afdelingsdirecteur van de school aan.
 • Als zij de klacht niet naar tevredenheid oplost, spreekt
  u de sectordirecteur aan (Stijnie de Graaf).
 • Als uw klacht nog steeds niet naar tevredenheid is
  opgelost, spreekt u het college van bestuur van
  stichting Resonans aan (Iepe Roosjen en Bob Olders).

Als de stichting de klacht niet naar tevredenheid kan
oplossen, kunnen ouders/verzorgers, (ex-)leerlingen,
medewerkers en vrijwilligers van Resonans terecht bij de
Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Interne vertrouwenspersoon

U kunt te allen tijde advies vragen aan de interne vertrouwenspersoon van de klachtenregeling binnen de school: José Bonda. Zij lost de klacht niet op, maar adviseert u hoe verder te handelen en begeleidt u eventueel verder in het proces. Zij is op school bereikbaar en biedt u een luisterend oor en/of verwijst u zo nodig door naar de externe vertrouwenspersoon. Gesprekken met de contactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 •  lichamelijk geweld;
 •  grove pesterijen;
 •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).