Visual

Ouderraad

Aan de Korte Vlietschool is een Ouderraad verbonden. Zij ondersteunen het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten.

Leden van de Ouderraad komen vier keer per jaar samen voor een vergadering op school in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen verdeelt de Ouderraad taken voor de festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd. De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen op de Korte Vlietschool. Tijdens de Ouderraad-vergaderingen is minimaal één vertegenwoordiger van de Korte Vlietschool aanwezig. Je kunt twee jaar lid van de Ouderraad zijn, daarna kun je je nog tweemaal herkiesbaar stellen.