Visual

Samen aan de slag in Leiden Kennisstad

Kennis is een van de pijlers van Leiden. De stad wordt niet voor niets ‘Stad van Ontdekkingen’ genoemd. Sterk onderwijs staat aan de basis hiervan. Leerlingen verwerven kennis en leren samenleven en samenwerken. Zo bouwen wij mee aan een sterkere stad.

Leidse politiek
De Leidse scholen trekken steeds vaker op met de gemeente, die het onderwijs financieel en beleidsmatig ondersteunt. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd. Maar het kan altijd beter. We zullen ons daarom in blijven zetten voor de ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren in Leiden. Hierbij is nadrukkelijk ook een rol weggelegd voor de Leidse politiek. Daarom presenteren een aantal scholen en scholengemeenschappen, waaronder Resonans, een pamflet met verbeterpunten.

Lerarentekort
Er is onder andere aandacht voor het lerarentekort in Leiden. Net zoals veel andere steden heeft Leiden hier last van. Daarom staan er in het pamflet suggesties om de aantrekkelijkheid van Leiden voor leerkrachten te verbeteren. Zo moet een nieuwe regeling leerkrachten faciliteren op het gebied van vervoer, mobiliteit en wonen.

Duurzame schoolgebouwen
Voor goed onderwijs zijn naast leerkrachten ook goede gebouwen nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor eigentijdse en duurzame schoolgebouwen. Zo is de ventilatie op veel scholen niet in orde. En er is een tekort aan gymzalen. Ook voor deze problemen zijn er suggesties opgesteld in het pamflet.

Resonans wil uiteraard graag meehelpen om het onderwijs in Leiden zo goed mogelijk te maken. Vandaar dat Resonans dit pamflet heeft ondertekend. Bekijk het pamflet hier.