Visual

Waar staan wij voor?

Op de Korte Vlietschool bereiden we onze leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

De Korte Vlietschool biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (zml) met een verstandelijke beperking. Deze beperking uit zich op verschillende gebieden: cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra ondersteuningsbehoefte.

Acht groepen

We bieden onderwijs in acht groepen waarin leerlingen veel van en met elkaar leren. Waar mogelijk werken we in niveaugroepen met oog voor de individuele leerling. Op dit moment werken wij binnen de Korte Vlietschool met drie leerroutes (2, 3 en 4 volgens het landelijke doelgroepenmodel.)

Elke leerroute kent zijn eigen onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Praktische vaardigheden nemen in alle leerroutes een belangrijke plaats in.

Meer weten over de Korte Vlietschool? Neem contact met ons op via het algemene nummer, tel (071) 576 75 32.