Visual

Partners

Samenwerking met ouders en partners is heel belangrijk voor ons. Samen bereiken we immers de beste resultaten voor onze leerlingen.

Ouders

Ouderbetrokkenheid is een landelijk thema. De komende jaren investeren wij in maximale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, ons beleid en de activiteiten van de school. Tevens bekijken we hoe de school de expertise van ouders beter kan inzetten.

Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking (GGZ)

Voor diagnostisch onderzoek, advies en behandeling.
www.rivierduinen.nl/kristal

MEE

De medewerkers van MEE ondersteunen leerlingen en ouders als zij hulpvragen hebben over onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. Medewerkers van MEE nemen regelmatig deel aan de CvB-gesprekken en houden een inloopspreekuur op school.
www.meezhn.nl

JGT (Jeugd en Gezinsteams)

De medewerkers van JGT ondersteunen en begeleiden ouders met diverse hulpvragen gericht op de onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. JGT kan ouders ondersteunen met onder andere verwijzingen en de aanvraag van indicaties. Zij werken indicatiegericht.
www.cjgleiden.nl/pagina/jeugd–en-gezinsteams/663762

Double Sports

De organisatie Double Sports verzorgt elke dag de (sportieve) invulling en het toezicht op het buitenspelen tijdens de pauze. De vaste leerkrachten houden dan pauze. Uiteraard zorgen we altijd voor een goede overdracht tussen leerkrachten en medewerkers van Double Sports.

Sponsorproject Kwale

De school heeft veel te danken aan (particuliere) sponsors die extra inrichting financieren of speciale activiteiten mogelijk maken. Op onze beurt willen wij ook iets doen voor leerlingen met een beperking die in minder gunstige omstandigheden verkeren. Samen met andere Leidse scholen steunen we speciaal onderwijs en gehandicaptenzorg in het district Kwale in Kenia. Verschillende acties worden door de Korte Vlietschool, soms samen met andere scholen binnen Resonans, op touw gezet. Wilt u het project Kwale financieel steunen dan kunt u een bedrag overmaken op: Stichting Gehandicapten Kwale rekeningnummer NL92 INGB 0009 6957 45 te Leiden.
www.sgkwale.nl