Visual

Ons netwerk

Op de Korte Vlietschool werken we samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, begeleiding of sport.

Samen beter, beter samen

Op onze school werken we als een team samen rondom de leerling. Met onderwijs, begeleiding en (medische) zorg. Onze medewerkers staan iedere dag opnieuw klaar om samen het beste uit elke leerling te halen.

Ouders

Ouders en groepsleiding werken allen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk om er zeker van te zijn dat de leerling het goed maakt. Op verschillende manieren organiseren we contactmomenten tussen school en ouders.

Partners

Op de Korte Vlietschool werken wij graag en intensief samen met onze partners. Deze samenwerking is soms incidenteel en meestal structureel. De school maakt voor specialistische ondersteuning gebruik van externe partners.