Visual

Bestuur en management Resonans

De Korte Vlietschool maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

Andere scholen binnen deze stichting zijn: De Witte Vogel uit Den Haag, de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, Korte Vlietschool, De Thermiek, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt revalidatie en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans:

  • Willem Grool – voorzitter
  • Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
  • Sacha van de Graaf – lid
  • Joanne Klumpers – lid
  • Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.