Visual

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners.

De onderwijsstichting waartoe de Korte Vlietschool behoort, omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en sectordirectie scheppen de voorwaarden waaronder medewerkers tot bloei kunnen komen. Zij kunnen zo het beste in leerlingen naar boven brengen, ongeacht hun beperking.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding op de Korte Vlietschool is in handen van afdelingsdirecteur Annemarie Meester. Te bereiken via: ameester@resonansonderwijs.nl.

Praktijkcollege Het Metrum

Praktijkcollege Het Metrum is onze zusterschool. De school bereidt leerlingen voor op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau, passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden. De leerlingen doen ervaring op in verschillende praktijkvormen binnen en buiten de school en leren de vaardigheden die daarbij horen. Praktijkcollege Het Metrum biedt kwalitatief goed onderwijs dat gegeven wordt door professionals en dat aansluit bij de instroomeisen van de vervolgbestemming.
www.praktijkcollegehetmetrum.nl