Visual

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich binnen de school bezighoudt met de besluitvorming over beleid en het functioneren van de school. De MR en het bestuur hebben samen een gemeenschappelijk belang, namelijk een goede kwaliteit van onderwijs in een efficiënte schoolorganisatie.

Over het beleid van stichting Resonans heeft de MR geen zeggenschap. Het stichtingsbeleid wordt getoetst door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR Resonans). De GMR Resonans bestaat uit een afvaardiging van de MR van de scholen binnen de stichting. De MR van de Korte Vlietschool bestaat uit zes leden, drie namens de medewerkers en drie namens de ouders. De leden zijn:

Oudergeleding:

Maartje Dessens (ouder leerling Korte Vlietschool)
Marije Kloek (ouder leerling Korte Vlietschool)
Sander van der Weg (ouder leerling Praktijkcollege Het Metrum)
Michelle Koolmoes-Gould (ouder leerling Praktijkcollege Het Metrum)

Personeelsgeleding:

Denicke Blommers
Eveline de Bruin
Nienke Heskes
Linda Gijsman

Voor ideeën, verbeteringen en visies over het schoolbeleid of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen. Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan de MR, nodigen wij u van harte uit om contact met de MR op te nemen via de school. Het jaarverslag van de MR vindt u onder Documenten.