Visual

Organogram

Resonans, waartoe de Korte Vlietschool behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organisatiemodel

Organogram