Visual

Kernwaarden

In onze missie hebben we vastgelegd wat ons ideaalbeeld is: zo zelfstandig mogelijke schoolverlaters. In onze kernwaarden laten we zien hoe we dat willen bereiken.

We volbrengen onze missie via drie kernbegrippen:

 1. Onderwijs (behalen van kerndoelen)
 2. Plaats in de maatschappij (persoonsvorming/zelfstandigheid/veiligheid)
 3. Professionele cultuur en kwaliteit

Hoe wij de kernbegrippen vormgeven

Binnen elk van deze drie kernbegrippen geven we veel aandacht aan:

Onderwijs (behalen van kerndoelen)

 • Doorlopende leerlijnen
 • Uitstroomniveaus
 • Opbrengsten
 • Kwaliteit van onderwijs
 • Combinatie cognitieve en praktische vaardigheden

Plaats in de maatschappij (persoonsvorming/zelfstandigheid/veiligheid)

 • Initiatief tonen/keuzes maken
 • Actief burgerschap
 • Zo zelfstandig mogelijk
 • Voor zichzelf opkomen
 • Veilige (leer)omgeving

Professionele cultuur en kwaliteit

 • Professioneel handelen
 • Lerende organisatie
 • Kwaliteit
 • Teamontwikkeling
 • Opleidingen