Visual

Kernwaarden

In onze missie hebben we vastgelegd wat ons ideaalbeeld is: zo zelfstandig mogelijke schoolverlaters. In onze kernwaarden laten we zien hoe we dat willen bereiken.

We volbrengen onze missie via drie kernbegrippen:

 1. Onderwijs (behalen van kerndoelen)
 2. Plaats in de maatschappij (persoonsvorming/zelfstandigheid/veiligheid)
 3. Professionele cultuur en kwaliteit

Hoe wij de kernbegrippen vormgeven

Binnen elk van deze drie kernbegrippen geven we veel aandacht aan:

Onderwijs (behalen van kerndoelen)

 • Doorlopende leerlijnen
 • Uitstroomniveaus
 • Opbrengsten
 • Kwaliteit van onderwijs
 • Combinatie cognitieve en praktische vaardigheden

Plaats in de maatschappij (persoonsvorming/zelfstandigheid/veiligheid)

 • Initiatief tonen/keuzes maken
 • Actief burgerschap
 • Zo zelfstandig mogelijk
 • Voor zichzelf opkomen
 • Veilige (leer)omgeving

Professionele cultuur en kwaliteit

 • Professioneel handelen
 • Lerende organisatie
 • Kwaliteit
 • Teamontwikkeling
 • Opleidingen

Kernwaarden Resonans

De Korte Vlietschool is onderdeel van stichting Resonans. Binnen Resonans zijn centrale kernwaarden vastgesteld:

 1. Maximale zelfstandigheid
 2. Persoonlijk meesterschap
 3. Samen beter

Hierna lichten we de kernwaarden nader toe.

Maximale zelfstandigheid

Leerlingen op de Korte Vlietschool leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. Zij krijgen ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en om invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen ze stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie. Dit vraagt van leerlingen te ontdekken, waar mogelijk zelf keuzes te maken, te leren en zoveel mogelijk zelf te doen.

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers van de Korte Vlietschool zijn professionals. Het zijn voorlopers in hun vakgebied en zij vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze medewerkers hebben professionele ruimte en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Dit doen zij door eigen regie te voeren, die ruimte ook te nemen en continu te leren.

Samen beter

Op de Korte Vlietschool geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen verleggen we grenzen en bieden onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod. Het vraagt van ons om samen te werken, de verbinding op te zoeken en in te zetten op talenten en expertise. We doen het samen!