Visual

Waar staan wij voor

Wij staan op onze school voor een zo volwaardig mogelijke deelname van onze leerlingen aan de samenleving. Wij dragen daarmee bij aan hun maximale zelfstandigheid in onze veelzijdige samenleving.

Onderwijs en ondersteuning

De Korte Vlietschool biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (zml) met een verstandelijke beperking. Deze beperking uit zich op verschillende gebieden: cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra ondersteuningsbehoefte.

Acht groepen

We bieden onderwijs in acht groepen waarin leerlingen veel van en met elkaar leren. Waar mogelijk werken we in niveaugroepen met oog voor de individuele leerling. Op dit moment werken wij binnen de Korte Vlietschool met drie leerroutes (2, 3 en 4 volgens het Landelijk Doelgroepenmodel.)

Elke leerroute kent zijn eigen onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Praktische vaardigheden nemen in alle leerroutes een belangrijke plaats in.

Koersplan Resonans

De Korte Vlietschool behoort tot Resonans speciaal onderwijs. Waar wij voor staan vindt de basis in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan vormen de kaders voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor de schoolplannen en groeps-/jaarplannen van alle Resonans-scholen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.

Meer weten?

Meer weten over de Korte Vlietschool? Neem contact met ons op via het algemene nummer, tel (071) 576 75 32.