Visual

Kwaliteit

De kwaliteit die wij op onze school bieden is van het grootste belang om onze leerlingen de beste kansen te bieden in hun verdere leven.

Kwaliteit en keurmerk

Op dit moment heeft de Korte Vlietschool nog geen keurmerk. Vanzelfsprekend streven we naar hoge kwaliteit en transparantie hierin. Ons doel is het bieden van goed onderwijs, waarbij we ons aanbod en onze organisatie voortdurend ontwikkelen en verbeteren. De Korte Vlietschool streeft naar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Dit is een externe prikkel om kwaliteit te blijven bieden. Ook versterkt een keurmerk het vertrouwen bij leerlingen, ouders en stakeholders.

Inspectie van het onderwijs

De Korte Vlietschool valt onder de Inspectie van het Onderwijs. In haar toezichtskader staat het zogenaamde risicogestuurde toezicht centraal. De inspectie maakt eerst een analyse van de risico’s van de onder één bestuur vallende scholen. Daarna spreekt de inspectie voor elke school een arrangement af met het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs bezocht in 2017 de Korte Vlietschool en constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. De inspectie is bereikbaar via internet, e-mail en telefoon: www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl en (0800) 80 51 (gratis, voor vragen over onderwijs).