Visual

Visie/missie

Het onderwijs op de Korte Vlietschool streeft naar een voor iedere leerling maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.

Visie

Ons onderwijs begeleidt leerlingen naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De leerlingen leren keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. Om dit te bereiken, bieden we een goede balans tussen veiligheid en uitdaging, waarbinnen leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Door duidelijkheid, vertrouwen en geborgenheid krijgen leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien.

Missie

Ons ideaalbeeld is een zml-leerling die bij het schoolverlaten zelfvertrouwen heeft, ook in het contact met anderen. Een leerling die de kennis en vaardigheden heeft om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan en die eigen beslissingen neemt. Maximaal zelfstandig en minimaal afhankelijk.