Visual

Missie en visie

Missie en visie geven aan waar we voor staan en waar we voor gaan op de Korte Vlietschool. Ons onderwijs streeft door opvoeding, vorming en ontwikkeling naar maximale zelfstandigheid voor iedere leerling.

Missie Korte Vlietschool

Ons ideaalbeeld is een zml-leerling die bij het schoolverlaten zelfvertrouwen heeft, ook in het contact met anderen. Een leerling die de kennis en vaardigheden heeft om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan en die eigen beslissingen neemt.

Visie Korte Vlietschool

Ons onderwijs begeleidt leerlingen naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De leerlingen leren keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. Om dit te bereiken, bieden we een goede balans tussen veiligheid en uitdaging, waarbinnen leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Door duidelijkheid, vertrouwen en geborgenheid krijgen leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien.

De Korte Vlietschool behoort tot Resonans speciaal onderwijs, die onderstaande missie en visie hanteert:

Missie Resonans

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Op de Korte Vlietschool bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Onze visie

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten. De leerlingen van onze school beschouwen wij als volwaardige burgers in onze samenleving.
Resultaat:  Zeer moeilijk lerende leerlingen zijn in staat te participeren, te werken en van betekenis te zijn in de omgeving waarin zij wonen en leven. Zij ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Het onderwijs op de Korte Vlietschool draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen van de Korte Vlietschool hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Het onderwijs op de Korte Vlietschool geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.

Onze missie en visie sluiten aan bij de overkoepelende onderwijsstichting Resonans, waartoe de Korte Vlietschool behoort.