Visual

Bewegingsonderwijs en zwemmen

Beweging is goed voor je ontwikkeling en gezondheid. Daarom bieden we op de Korte Vlietschool beweging, zwemles en sport aan.

De vakleerkracht gymnastiek biedt twee keer per week gymlessen aan met de leerdoelen uit de leerlijn. Binnen deze lessen worden ook judovaardigheden aangeleerd.

Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris verzorgt sportclinics op onze school en legt contacten tussen leerlingen en de reguliere sportclubs in onze regio. Ook gaat hij in gesprek met ouders om samen te bespreken hoe we de leerlingen het beste in beweging krijgen. Daarnaast gaat hij twee keer in de week met de leerlingen voetballen.

Zwemmen

Zwemonderwijs bieden we aan in het Vijf Meibad. Alle leerlingen, uitgezonderd de leerlingen van De Zee, Het Strand en de Kleine Pont, krijgen één keer per week zwemles van gediplomeerde zweminstructeurs. We raden ouders aan om zelf ook regelmatig naar een zwembad te gaan met hun kind. Daardoor is een kind veelal eerder vrij van watervrees en kan het sneller starten met het aanleren van de zwemslag. Voor vragen over de zwemles in het algemeen of de vorderingen van uw kind kunt u contact opnemen met het Vijf Meibad, telefoon (071) 531 28 27.