Visual

Ons onderwijsaanbod

Onze afdeling voor speciaal onderwijs telt acht groepen. Alle groepen werken met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden.

Op onze school kunnen leerlingen van 4 tot 13 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring worden toegelaten. Leerlingen die vóór 1 september 13 jaar worden gaan naar het vso.

Binnen het speciaal onderwijs worden kinderen in de leeftijdsgroep van 9 tot 13 jaar ingedeeld in drie groepen, afhankelijk van hun niveau van zelfstandigheid. We bepalen volgens vaste stappen wat de onderwijs-/zorgbehoefte is van elke leerling.

De Korte Vlietschool is opgebouwd uit acht groepen:

 • twee aanvangsgroepen (De Zee en Het Strand);
 • twee middenbouwgroepen (De Heuvels en De Duinen);
 • twee bovenbouwgroepen (De Heide en De Bergen);
 • één groep Het Bos (leerlingen van 8-12 jaar, die baat hebben bij een andere pedagogisch-didactische aanpak);
 • één groep De Kleine Pont (onderwijs-zorggroep voor leerlingen van 4-8 jaar).

Bovengenoemde leeftijden zijn globale richtlijnen. De groepen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Groep De Bergen heeft twee dagen assistentie. De groepen De Heuvels en De Heide hebben beide drie dagen assistentie. De groepen De Zee en Het Strand hebben vier dagen onderwijsassistentie, omdat de jongste leerlingen in deze groepen een grotere begeleidingsbehoefte hebben. Naarmate de leerlingen ouder worden, zijn ze zelfstandiger en is er minder assistentie in de groep nodig.

De Korte Vlietschool werkt met leerlijnen. Daarnaast gebruiken we voor rekenen de methode de ‘Rekenboog’. De nieuw aangeschafte rekenmethode ‘Getal & Ruimte’ gebruiken we naast de ‘rekenboog’ voor de gevorderde rekenaars. Bij de leerlijn schriftelijke taal maken we gebruik van verschillende methodes: ‘Leespraat’, ‘Veilig leren lezen KIM-versie’, ‘Estafette’ en ‘Humpie Dumpie’.

Methode Leefstijl

Dit is de methode die we op school gebruiken voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Leefstijl bevat voor ieder leerjaar zes thema’s:

 1. De groep? Dat zijn wij!
 2. Praten en luisteren.
 3. Ken je dat gevoel?
 4. Ik vertrouw op mij.
 5. Iedereen anders, allemaal gelijk.
 6. Lekker gezond.

We openen de start van elk nieuw thema centraal in de aula, in aanwezigheid van alle leerlingen. Om de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen, vullen we twee keer per jaar een vragenlijst in.