Visual

Leerroutes

Op De Korte Vlietschool werken we met het landelijk doelgroepenmodel voor het speciaal onderwijs. Daarin gebruikt de Korte Vlietschool drie leerroutes.

Een leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden van een leerling, over de sociale vaardigheid en de zelfredzaamheid. Binnen de leerroutes zien we bij leerlingen ook veel individuele verschillen waar we op inspelen. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau een leerling uitstroomt.

Het landelijk doelgroepenmodel is ontwikkeld om per individuele leerling de hoogst mogelijke ambitie te bepalen en om deze beter inzichtelijk te maken. Ook helpt het om te bepalen wat het beste uitstroomniveau is voor de leerling. En het verbetert de communicatie met ouders en andere belanghebbenden, zoals de Onderwijsinspectie en samenwerkingspartners.

Op de Korte Vlietschool delen we een leerling in, in de bij hem passende leerroute. Ieder jaar beoordelen we of de leerling nog op zijn plaats is binnen die route. Indien nodig kunnen we een leerling naar een andere leerroute overplaatsen.

Leerroute 2

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 20-34 en/of een intensieve ondersteuningsbehoefte. De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn: vso dagbesteding taakgericht/activerend.

Leerroute 3

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 35-49 en/of een voortdurende ondersteuningsbehoefte. De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn: vso dagbesteding taakgericht/activerend of beschut werk.

Leerroute 4

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 50-69 en/of een regelmatige ondersteuningsbehoefte. De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn: (beschutte) arbeid.