Visual

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding heeft binnen onze school een centrale rol in het traject van zorg en begeleiding.

Deze commissie ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar andere vormen van (speciaal) onderwijs. De commissie bestaat uit de teamleider, de psycholoog, de maatschappelijk werker en de intern begeleider (IB’er) van de Korte Vlietschool. Zij komen elke week bijeen en eenmaal per twee maanden is ook de jeugdarts aanwezig. De leerlingenzorg start direct na inschrijving. Op grond van bestaande gegevens en eventueel aanvullend pedagogisch en didactisch onderzoek stellen we binnen zes weken het ontwikkelingsperspectiefplan op (OPP).