Visual

Onze leerlingenzorg

Op de Korte Vlietschool werken we zorgvuldig en professioneel aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we met goed onderwijs, maar ook met begeleiding en individuele aandacht.

Wij besteden veel aandacht aan de individuele leerling. Dat begint al bij het advies dat onze Commissie van Begeleiding geeft bij toelating tot de Korte Vlietschool. Daarnaast staat er een gespecialiseerd team klaar om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Die ontwikkeling houden we bij in een ontwikkelingsperspectiefplan en volgen we structureel op verschillende manieren.